ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านจัดสรร อยู่เจริญ ติด บขส.โชคชัย ( หม้อแปลงเครื่องที่ 3)
ติดตั้ง Insulation Cover ที่ต้นหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อลดเหตุไฟฟ้าขัดข้องที่มีสาเหตุจากสัตว์
12/06/2563 09:00
12/06/2563 12:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 090-2989786
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด