ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนทวีชัย บ.เขาทอง บ.หนองขาม ถ้ำเขาบุญนาค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟในบริเวณ ตั้งแต่สามแยกโรงปูนถึงตลาดโพนทอง (ถนนทวีชัยทั้งเส้น) ถ้ำเขาบุญนาค บ้านหนองขาม บ้านเขาทอง บ้านหนองทอง
ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
16/03/2563 09:00
16/03/2563 10:00
กฟอ.ตาคลี
056-261-233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด