ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านตาลเสี้ยน - สามแยกบ้านลำขุนไทย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สับเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง บ้านตาลเสี้ยน-แยกลำขุนไทย ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
16/02/2561 08:30
16/02/2561 17:00
กฟอ.ด่านมะขามเตี้ย
034-672644-8
สิทธิพร แรงครุฑ
ลำดับดาวน์โหลด