ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานบ้านป่ายางน้อย ถึง บ้านเวียงเหนือ
ย้ายแนวเสาแรงสูง รองรับการปรับปรุงพื้นผิวการจราจร
20/04/2565 08:30
20/04/2565 16:30
กฟจ.เชียงราย
081-2871173
สัตตรัตน์ มณีโชติ
ลำดับดาวน์โหลด