ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณสามแยกถนนเทพอนุสรณ์หน้าวัดเทพนิมิตร ไปตามแนวถนนเทพอนุสรณ์ ซอยเจริญโรจน์ , ซอยเทพอนุสรณ์๔ , หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ ,ซอยเทพอนุสรณ์๕ , หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ , หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าแคลิฟฟอร์เนียร์ บางส่วน , ซอยเทพอนุสรณ์๖ ถึงบริเวณหน้าหมู่บ้านใบหยก
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายแรงสูง พื้นที่ไฟดับ : จากบริเวณสามแยกถนนเทพอนุสรณ์หน้าวัดเทพนิมิตร ไปตามแนวถนนเทพอนุสรณ์ ซอยเจริญโรจน์ , ซอยเทพอนุสรณ์๔ ,หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ ,ซอยเทพอนุสรณ์๕ ,หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ , หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าแคลิฟฟอร์เนียร์ บางส่วน , ซอยเทพอนุสรณ์๖ ถึงบริเวณหน้าหมู่บ้านใบหยก
21/08/2562 09:00
21/08/2562 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
121082019