ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ LOA04 ( บ้านโปร่งล่าง - สวนป่าสัก)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ แรงสูง (บริษัทเขาค้อวินเพาเวอร์บ้านเพชรดำ)
30/01/2562 09:00
30/01/2562 16:30
กฟอ.หล่มสัก
056-912119
แมน คำสิงห์
ลำดับดาวน์โหลด