ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองอ้อ ม.8 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ปักเสาพาดสายแรงสูงใหม่ บ้านหนองอ้อ ม.8 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (2 วัน คือวันที่ 8 และ 11 ก.พ.2562 เวลา 08.30 น. -16.30 น.)
08/02/2562 08:30
08/02/2562 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด