ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เลียบถนนวงแหวนธัญบุรี - วังน้อย คลองเจ็ด ม.1
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
31/03/2563 09:00
31/03/2563 12:00
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง