ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยก ซอย 8 สาย 13
สับเปลี่ยนหม้อแปลง เพื่อเสริมประสิทธิภาพในระบบจำหน่ายแรงต่ำ
19/07/2564 08:30
19/07/2564 12:00
กฟส.นิคมพัฒนา
036636107
สรัฐ โพธิ์วิฑูรย์
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังพื้นที่ไฟดับ