ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสายสุวรรณภูมิ - ท่าตูม อ.สุวรรณภูมิ
ดับไฟปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อปักเสาแซมไลน์แรงสูง
04/06/2563 09:00
04/06/2563 16:00
กฟอ.สุวรรณภูมิ
043-581457
ประสิทธิ์ โนนคำเฮือง
ลำดับดาวน์โหลด