ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ภูเก็ต งดจ่ายกระแสไฟฟ้า จากบริเวณสามแยกถนนขวางด้านตะวันตก ไปตามแนวถนนขวางฝั่งซ้ายมือ หมู่บ้านปรางทอง ถึงบริเวณสามแยกถนนขวางด้านตะวันออก
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง พื้นที่ดับไฟ : จากบริเวณสามแยกถนนขวางด้านตะวันตก ไปตามแนวถนนขวางฝั่งซ้ายมือ หมู่บ้านปรางทอง ถึงบริเวณสามแยกถนนขวางด้านตะวันออก
17/08/2565 09:00
17/08/2565 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-210427-8
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ 17082022