ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณแอร์พอร์ต แมนชั่น แอนด์ เรสเทอรองท์, ซอยตัณฑวณิช ถึง ลานจอดรถปาล์ม คาร์พาร์ค สนามบินภูเก็ต ม.6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณแอร์พอร์ต แมนชั่น แอนด์ เรสเทอรองท์, ซอยตัณฑวณิช ถึง ลานจอดรถปาล์ม คาร์พาร์ค สนามบินภูเก็ต ม.6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Airport Mansion & Restaurant, Soi Tantawanit to PALM CAR PARK Moo 6 MaiKhao Sub-district, Thalang District, Phuket On Friday, 11 March 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
11/03/2565 09:00
11/03/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร