ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.จอมบึง ปากบึง-หนองกวาง
แจ้งเพื่อทราบ....
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึงจะมีการดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30น.ถึง 12.00น. บริเวณที่ไฟฟ้าดับ บ้านปากบึง,เขารังเสือ,แปดหลัง,หนองตาเนิด,หนองไผ่,หนองครก,เขาช่องลม,เขาแดง,ระฆังทอง,เขาปากกว้าง,บ่อเจ็ดศอก,ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง,หนองยายเพ็ง,หนองแหน,หนองกวาง,หนองกระทิง,หุบพังพาย,หนองตาอ้น,เขาผึ้ง,เขาบุญช่วย,เขาทะลุ,พุแคเหนือ,พุแคใต้,หนองกระทิ และกลุ่มฟาร์มหมูกลุ่มฟาร์มไก่ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้...หากบ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียงที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลากรุณาแจ้งได้ที่เบอร์โทร 032261580
13/05/2563 08:30
13/05/2563 12:00
กฟอ.จอมบึง
032261580
ภาษิต จีนขาวขำ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 13 พ.ค.63