ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางหลวง 108 (บ้านไม้แงะ-ซอยแสงสว่างรีสอร์ท)
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณทางหลวงหมายเลข 108 ตั้งแต่บ้านไม้แงะ-ซอยแสงสว่างรีสอร์ท
ส่งผลให้ แขวงทางหลวงชนบท จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว
10/01/2562 08:30
10/01/2562 16:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053-695027
ปรมินทร์ ขจรศรี
ลำดับดาวน์โหลด