ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยข้างอู่เก็บรถ กทม. ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม
งานเลี่ยนสายแรงสูงที่ชำรุดใหม่ระยะทางประมาณ 150 เมตร
30/03/2561 09:00
30/03/2561 16:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
มนัส ลพมรกต
ลำดับดาวน์โหลด
12
21