ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านไม้ไผ่อัด ลำพูน
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อรองรับการก่อสร้างสะพานข้ามรางรถไฟดอยติ บริเวณ หน้าร้านไม้ไผ่อัด ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
15/01/2565 08:00
15/01/2565 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด