ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกปากทางดอยเต่า ถึง หน้าสำนักงานการไฟฟ้าฮฮด
ดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาแซมไลน์ และปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ สามแยกปากทางดอยเต่า ถึง หน้าสำนักงานการไฟฟ้าฮอด (ฝั่งตะวันออก)
11/09/2564 09:00
11/09/2564 17:00
กฟอ.ฮอด
0964347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด