ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงใหญ่ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
รื้อถอนลูกถ้วยพินไทพ์ จำนวน 239 ลูก
ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ จำนวน 239 ลูก
19/03/2563 08:30
19/03/2563 16:00
กฟอ.นางรอง
0850234581
คุณากรณ์ ยาสันเทียะ
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ