ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ภูเก็ต งดจ่ายกระแสไฟฟ้า จากบริเวณปากซอยเกาะแก้ว ๒๓ ไปตามแนวถนนเทพกระษัตรีด้านตะวันตก (ขาออกนอกเมือง) ซอยเกาะแก้ว ๒๕ , ซอยเกาะแก้ว ๒๗ , ซอยเกาะแก้ว ๒๙ , ซอยเกาะแก้ว ๓๑ ถึงบริเวณซอยเกาะแก้ว ๓๓ หมู่บ้านศุภาลัยเบลล่า เกาะแก้ว หมู่บ้านอินิซิโอ เกาะแก้ว
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาไฟฟ้า พื้นที่ไฟดับ : จากบริเวณปากซอยเกาะแก้ว ๒๓ ไปตามแนวถนนเทพกระษัตรีด้านตะวันตก (ขาออกนอกเมือง) ซอยเกาะแก้ว ๒๕ , ซอยเกาะแก้ว ๒๗ , ซอยเกาะแก้ว ๒๙ , ซอยเกาะแก้ว ๓๑ ถึงบริเวณซอยเกาะแก้ว ๓๓ หมู่บ้านศุภาลัยเบลล่า เกาะแก้ว หมู่บ้านอินิซิโอ เกาะแก้ว
11/06/2564 09:00
11/06/2564 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ 11062021