ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านตะคร้อ, บ้านนภชน, บ้านผาสุข, ศาลเจ้าปู่คง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการสับเปลี่ยนสายลีดแรงสูงลงหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. บริเวณไฟดับ บ้านตะคร้อ, บ้านนภชน, บ้านผาสุข, ศาลเจ้าปู่คง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง

02/09/2563 09:00
02/09/2563 16:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก