ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 1-13 และ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 12 ซอย 1-21 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 1-13 และ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 12 ซอย 1-21 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 16.00 น. **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
23/02/2564 09:00
23/02/2564 16:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161093-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด