ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยโรงก๋วยเตี๋ยวตลาดบ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณซอยโรงก๋วยเตี๋ยวตลาดบ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
15/10/2564 09:00
15/10/2564 16:00
กฟอ.บ้านฉาง
038601514
จันทิมา สุพรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด