ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่หมู่บ้านพานหิน 3 (บางส่วน) ถึงบริเวณโบราณสถานพานหิน ตำบลหนองโพรง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
20/11/2561 09:00
20/11/2561 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน