ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าบริษัทไทยโฟม - บ้านหนองโสน ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
กฟภ.โชคชัยดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ระบบ 22kV เพื่อเสริมความมั่นคงในการจ่ายไฟ
29/09/2562 07:00
29/09/2562 17:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ