ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั่งแต่บริเวณ ปากทางเข้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ถึง ร้านแสงทรัพย์ยางทอง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายไฟแรงสูง
16/09/2564 09:00
16/09/2564 16:30
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด