ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านดอนแท่น หมู่ที่ 2 , 14 และบ้านหนองหมู่ 9 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
เพื่อดำเนินการรื้อถอนเสาแไฟฟ้าแรงสูง และปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณตั้งแต่บ้านดอนแท่นหมู่ที่ 2 ถึง บ้านหนองหมู่ 9
16/11/2564 09:00
16/11/2564 17:00
กฟจ.น่าน
054-718103 และ 054718106
ประเทือง ศรีเมืองแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด