ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วงเวียนซอยวัดเจดีย์หอยถึงสะพานคลองบางโพธิ์ฝั่งไทย หม้อแปลงทางเข้าตลาดบางเตย หม้อแปลงตลาดบางเตย
เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูงและบำรุงรักษาหม้อแปลง(ไม่ดับไฟฟ้าหม้อแปลงเฉพาะราย)
30/11/2563 09:00
30/11/2563 16:00
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
025815575
วิทยา ทรงพินิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ30/11/63