ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย ม.6 ต.ไม้เค็ด(ปากซอยถนนเลข33) อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ซอย ม.6 ต.ไม้เค็ด(ปากซอยถนนเลข33) อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
08/08/2565 08:30
08/08/2565 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464,1129
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด