ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จุดปลดแคล้มป์ลิตเติลโฮมรีสอร์ท - CEA06VR-101 (กม.9)
- เปลี่ยนสายแรงสูง PIC เป็น SAC ขนาด 185 ต.มม.
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
16/10/2564 08:30
16/10/2564 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด