ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองพนัง หมู่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง
ดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตั้งแต่ ซุ้มประตูบ้านหนองพนัง ถึง สะพานก่อนถึงวัดไชยมงคล
24/05/2564 08:30
24/05/2564 16:30
กฟอ.ฝาง
053453539
กอบชัย จิตต์มโนวรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผังดับไฟ