ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปรับปรุงขยายเขตบริเวณ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ปรับปรุงขยายเขตบริเวณ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 23 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น.
23/07/2564 09:00
23/07/2564 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด