ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนทอง รร.โนนทองประชาสรรค์(ไฟดับ08.00-17.00น.) บ.ห้วยลึก บ.โนนแก้ว บ.หนองพันทา บโนนป่าบาก บ.ตูม บ.ท่าคำรวม บ.โนนอุดม บ.นาเหว่อ บ.หนองนาดี บ.เหล่าทอง บ.ทองหล่าง อบต.เหล่าทอง บ.ศรีอุบล บ.คลองทิพย์(ดับไฟ 2 ช่วงเวลา 1.08.30-09.30 2.16.30-17.30น.)8
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง และสับเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
25/12/2561 08:00
25/12/2561 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด