ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำลัด
ดับไฟเพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านน้ำลัดซอย 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง
10/06/2564 09:00
10/06/2564 16:00
กฟจ.เชียงราย
053-711073
มานพ ศรีกอน