ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
SF6 ชั่วคราว แพล้นยาง ถึงSF6 ชั่้วคราวตลาดของเก่า
ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ หจก. อ่างทองพัฒนา จำกัด
11/06/2564 07:43
19/06/2564 07:43
กฟจ.อ่างทอง
035-611001
สำเริง คำนูญ
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารขอดับไฟ