ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนวัดใหม่หน้าค่าย
เปลี่ยนสายแรงสูง ตั้งแต่ปากทางวัดใหม่หน้าค่าย - สุดระบบจำหน่าย
10/02/2565 08:30
10/02/2565 16:30
กฟจ.เชียงราย
053177073
สัตตรัตน์ มณีโชติ
ลำดับดาวน์โหลด