ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง หมู่บ้านพัทยาปาร์คฮิล (ซอยหนองหัวแรด1)
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์สำหรับอุปกรณ์แรงสูง
19/08/2563 10:00
19/08/2563 15:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด