ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา ประกาศดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณหน้าหมู่บ้านไลฟ์การ์เด้นโฮม (โรงโป๊ะ) ถึงวัดกอไผ่
ประกาศดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
19/10/2564 08:00
19/10/2564 17:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038426463 038428502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ