ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ห้วยผึ้ง ต.เวียง อ.เทิง
งานย้ายแนวระบบจำหน่าย บ.ห้วยผึ้ง ต.เวียง อ.เทิง
18/04/2565 09:00
18/04/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
ชาญวิกร ดอนมูล
ลำดับดาวน์โหลด