ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอยเทศบาล 17
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณปากซอย เทศบาล 17
พื้นที่ได้รับผลกระทบไฟดับ ตั้งแต่หน้าสถานีใบยาเวียงพาน ถึง ศาลหลักเมืองพรหมมหาราช (หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย)
จะดับเฉพาะฝั้งทางด้านทิศตะวันตกของถนนหลัก
12/11/2564 14:00
12/11/2564 16:00
กฟอ.แม่สาย
053-731927
ปิยณัฐ นันทชัยวงค์
ลำดับดาวน์โหลด