ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหัวหมอน หมู่ที่2 ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าดับ
11/11/2563 09:00
11/11/2563 11:00
กฟจ.พัทลุง
074-671583,074-671581
ถนอมศักดิ์ เกลี้ยงอุบล
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟแรงสูงบ้านหัวหมอน