ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนป่าตัน วัดเมืองลัง ถึง สะพานป่าตัน
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
23/07/2564 09:00
23/07/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด