ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 3 ใต้ หมู่ที่ 5 อำเภอนิคมพัฒนา
มีการดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงเพื่อเพิ่มขนาดจาก 50 เควีเอ เป็นขนาด 100 เควีเอ
29/08/2562 09:00
29/08/2562 16:00
กฟส.นิคมพัฒนา
0985641744
วชิรพงศ์ โพธิ์ธนรัตน์
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือประกาศ
2ผัง