ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ชุมชนทุ่งดินขอ (ม.7 , ม.9 ต.ทุ่งดินขอ) , หมู่บ้านพาสิริ 4,5,6
ประกาศหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณ ชุมชนทุ่งดินขอ (ม.7 , ม.9 ต.ทุ่งดินขอ) , หมู่บ้านพาสิริ 4,5,6
07/06/2564 09:00
07/06/2564 12:00
กฟอ.หนองแค
036371424,036381109
กรฑณัฐ กระแสสังข์
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารประกาศดับไฟ