ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงบ้านกกกระเชาว์2 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ติดตั้ง Insulation Cover
23/03/2563 09:00
23/03/2563 11:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 1129
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด