ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 16 บ้านโนนงิ้ว ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เปลี่ยนสายข้ามถนนก่อนถึงลานมันป้าอ้อย
29/05/2563 08:00
29/05/2563 17:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด