ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงแทนชำรุดบ้านตะคลองเก่าหน้าวัด บ้านหัวช้าง ม.1 ต.มะเริง
หม้อแปลงแทนชำรุดบ้านตะคลองเก่าหน้าวัด บ้านหัวช้าง ม.1 ต.มะเริง 100kVA PEA.60-002336 ดับไฟเพื่อทำการสับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง วันศุกร์ ที่ 17 ก.ค.2563 เวลา 09.00-14.00น.
17/07/2563 09:00
17/07/2563 14:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด