ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA5S-08 ถึง BUA5S-11 (Diss ทองสาย)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ปักเสาไฟฟ้าและพาดสายหุ้มฉนวนขนาด 185 ต.มม.
สถานที่ที่ไฟดับเพิ่มเติม****
1.ไลน์ดังกล่าวเป็น free line เนื่องจากมีการครอสข้ามหม้อแปลงระบบจำหน่าย และหม้อแปลงผู้ใช้ไฟเฉพาะไลน์ไปรับไฟฟีดเดอร์ข้างเคียง
2.บ้านโนนสมบรูณ์ , บ้านโคกงาม , บ้านหนองค้องคำ , หอพักโนนสมบรูณ์ , M Grand Hotel , รวมทองรีสอร์ท , หจก.มณีรุ่งพิทักษ์ , โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบรูณ์ , สายแก้ว อพาร์ทเมนท์ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบรูณ์ , สโรชารีสอร์ท , ห้างหุ้นส่วนจำกัดมณีรุ่งพิทักษ์ , เซเว่น อีเลฟเว่น โนนสมบรูณ์ ดับไฟ เวลา 08.00-17.00 น.
06/06/2562 08:00
06/06/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด