ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองโอน (ฝั่งทิศเหนือ)
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
10/05/2565 09:00
10/05/2565 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด