ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านหินลับ หมู่ที่5, บ้านซับปะดู่ หมู่ที่12 และบ้านท่าเสา หมู่ที่13 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ฟีดเดอร์ 3 สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปรับแต่งเสาเอนเอียง บริเวณ บ้านหินลับ หมู่ที่5, บ้านซับปะดู่ หมู่ที่12 และบ้านท่าเสา หมู่ที่13 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที >>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก 036-342561 >>สายด่วน 1129
30/05/2562 09:00
30/05/2562 16:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับกระแสไฟฟ้า