ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเลียบมอเตอร์เวย์หน้าซุ้มประตูวัดเขาดิน หมู่ 7 ต. เขาดิน
1 ปักเสาแรงสูง 22 เมตร จำนวน 2 ต้น
2 พาดสาย 400 ต.มม. ระยะทาง 0.350 กม.
20/12/2563 08:30
20/12/2563 16:30
กฟอ.บางปะกง
038532064
กิตติทัต กุศลวัฒน์
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังดับไฟ